За консултация и оглед: 0888 78 22 70

Магазин

DAIKIN Алтерма Хибридна

Хибридната технология комбинира газов кондензен котeл с термопомпа въздух-вода за ефективно отопление,охлаждане и топла вода.

С малкия си размер и лесен за употреба интерфейс е перфектният избор за замяна на традиционните газови котли.

Защо да изберем хибридна термопомпа Дайкин ?

  • Автоматично превключване между работа на термопомпа,газов котел или хибриден режим,като винаги се избира най-икономичния режим
  • Ниски текущи разходи за битова гореща вода
  • Отопление с до 60% възобновяема енергия без да се налага смяна на радиаторите
  • Лесен и бърз монтаж
  • Сигурност при бъдещи промени в цените на газта и електроенергията

Системата е програмирана да избира автоматично правиланат комбинация от технологии,за да увеличи енергийната ефективнност и да осигури комфорт.

Технологията на кондензия котел преобразува неизползваната енергия от димните газове в полезна топлинна енергия без загуби.По-ниско потребление на

енергия означава по-малко разходи за отопление,по-малко използване на енергийни ресурси и намаление на емисиите от CO2.

 

Хибридната термопомпа на Дайкин Алтерма автоматично избира работния режим:

Работа в термопомпен режим

Термопомпата, интегрирана в хибридната термопомпена система Daikin Altherma, е най-добрата налична технология за оптимизиране на текущите разходи при умерени външни температури, което води до коефициент на преобразуване на енергията от 5,041 !

Работа в хибриден режим

Ако е необходимо високо топлинно натоварване или за постигане на максималната ефективност при текущите условия както газовият котел, така и термопомпата работят едновременно по най-икономичния начин. Интензивността на водния поток ще се регулира автоматично, за да се осигури възможност за намаляване на температурата на водата, преминаваща от радиаторите към термопомпата и по този начин да се увеличи ефективността на термопомпата. Точното време на превключване от режим на термопомпа в хибриден режим зависи от характеристиките на къщата, цените на енергията и настройката за необходима вътрешна температура.

Работа на газ

Когато външната температура спадне драстично, работата в хибриден режим вече не е ефективна. В този момент уредът ще превключи автоматично само на работа на газ.

Битовата гореща вода

 
Загрява се посрведством газовата кондензна технология :студена вода от чешмата преминава директно в специален двоен топлообменник ,което позволява оптимално и постоянно кондензиране на димните газове по време на загряването на битовата гореща вода , с което се осигурява ефективно повишение от 10-15% в сравнение с традиционните газово кондензни котли.
 
© 2018 - 2024 Всички права запазени